ขอเลขบัญชี


ยูเซอร์สมาชิก :
เบอร์โทร :
ธนาคาร :
ตัวเลขยืนยัน :

ฝาก

เงื่อนไข การฝาก

 • การโอนเงินผ่าน Netbanking Mobile Banking "กรุณาใช้บัญชีของท่านสมาชิกโอนมาเท่านั้น"
 • กรณีโอนเงินผ่าน ATM Counter Service หรือตู้ฝากเงินสด กรุณาเขียนระบุ "ชื่อ นามสกุล" ลงในสลิป ด้วยค่ะ
 • แจ้งล่าช้าเกิน 2 วันกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

 • *หลังจากการทำรายการแล้ว เกิน 10 นาที ยอดเครดิต-ฝากไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ จนท


  ยูเซอร์สมาชิก :
  เบอร์โทร :
  จำนวนเครดิตฝาก :
  ธนาคาร :
  ช่องทาง :
  Image Preview Image Preview

  เวลาที่ฝาก:
  ตัวเลขยืนยัน :

  ถอน

  เงื่อนไข การถอน
 • กรณีถอนเงินจะสามารถถอนเข้าบัญชีที่ลงทะเบียนเอาไว้เท่านั้น

 • *หลังจากการทำรายการแล้ว เกิน 10 นาที ยอดเครดิต-ถอนไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ จนท


  ยูเซอร์สมาชิก :
  เบอร์โทร :
  จำนวนเครดิตถอน :
  เลขที่บัญชี :
  ตัวเลขยืนยัน :